Spin-off

Spin-off to koncepcja wyodrębnienia nowego projektu/usługi/produktu z istniejącego organizmu gospodarczego, gdy zostaje podjęta decyzja o rozwoju danego projektu poza dotychczasową strukturą organizacyjną. Jest to niezwykle popularna forma powstawania nowych firm, w szczególności w krajach zachodnich. Dzięki temu, pierwszy etap pracy nad koncepcją/pomysłem opiera się na istniejących zasobach pomysłodawcy, co ogranicza ryzyko biznesowe ale pozwala idei na przetrwanie i przybranie bardziej realnych kształtów. Zazwyczaj takie pomysły są odpowiedzą na realne zapotrzebowanie rynku na produktu i usługi i jako takie stanowią atrakcyjny temat inwestycyjny dla funduszy i inkubatorów.

Nasza oferta współpracy obejmuje:

 • doradztwo przy wydzieleniu zorganizowanej części przedsiębiorstwa,
 • pomoc z zakresie analizy strategicznej,
 •  wycenę pomysłu,
 • analizę rynkową, produktową, strategiczną,
 • dobór optymalnej strategii wejścia,
 • dostęp do profesjonalnego zaplecza badawczego,
 • współpraca z gronem doświadczonym ekspertów zewnętrznych,
 • szerokie kontakty z biznesie,
 • możliwość współpracy z przedsiębiorstwami współpracującymi,
 • pomoc w przeprowadzaniu kolejnych rund finansowania.

   

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Dotacje na innowacje - inwestujemy w waszą przyszłość