Opis Partnerów naukowych

W ramach współpracy z jednostkami naukowymi możemy zaoferować pomysłodawcom możliwość korzystania z laboratoriów i specjalistycznego sprzętu należącego do naszych partnerów.

Politechnika Śląska

 

1. Laboratorium Technologii Wirtualnej Rzeczywistości

 • Skaner 3D składający się z pięciu głowic, umożliwiający dokładne i szybkie przeprowadzenie nieinwazyjnych pomiarów cech antropometrycznych ciała człowieka i przekształcenie ich na trójwymiarowa postać cyfrowa.
 • Pierwsza w Polsce jaskinia wirtualnej rzeczywistości, umożliwiająca trójwymiarowa wizualizacje projektów. Technologia wirtualnej rzeczywistości w postaci systemu typu „Cave” służy do wielkościanowej projekcji przestrzennego obrazu stereoskopowego 3D.

2. Laboratorium Biomechaniki Narządu Ruchu Człowieka

 • Systemy do trójwymiarowej analizy ruchu: BTS Smart, APAS, Zebris, które umożliwiają przeprowadzenie biomechanicznej analizy jakościowej i ilościowej różnych form ruchu.
 • Zestaw do oceny i treningu izokinetycznego BIODEX System, umożliwiający miedzy innymi pomiary momentów sił mięśniowych w stawach kończyn w warunkach skurczu izometrycznego lub izotonicznego, ocenę postępów treningu sportowego lub rehabilitacji i inne.
 • System diagnostyczny dynamicznej oceny postawy ciała ZEBRIS, na którym wykonuje się badania kręgosłupa podczas próby statycznej oraz dynamicznej.

3. Laboratorium Badań Wytrzymałości Materiałów

 • Elektromechaniczna maszyna wytrzymałościowa MTS Insight 5 wraz z oprzyrządowaniem umożliwiająca identyfikacje charakterystyk materiałowych tkanek biologicznych poprzez wykonywanie m.in. testów na rozciąganie, ściskanie czy zginanie.
 • Dynamiczna maszyna wytrzymałościowa MTS Criterionu umożliwiająca wykonanie dokładnych, powtarzalnych badan nad trwałością zmęczeniowa, mechanika pękania, rozciąganiem, zginaniem i ściskaniem szerokiego wachlarza różnorodnych materiałów biomedycznych i komponentów.
 • System Cyfrowej Korelacji Obrazu do pomiaru naprężenia i odkształceń oparty na metodzie korelacji obrazu umożliwia pomiar naprężenia powierzchniowego oraz przemieszczeń.
 • Wideoekstensometr przestrzenny oraz system do oceny stanu przemieszczeń i odkształceń stosowany do konwencjonalnego testowania różnych materiałów i pomiaru naprężenia podczas prób wytrzymałościowych.

4. Laboratorium modelowania w mechatronice

 

Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. Prof. Zbigniewa Religi

 

1. Laboratoria Pracowni Sztucznego Serca, które umożliwiają:

 • Badania biozgodności in vitro
 • Badania biozgodności in vivo
 • Badania funkcjonalne i eksploatacyjne biomateriałów i urządzeń medycznych
 • Kompleksowe prace opracowania konstrukcji urządzeń medycznych
 • Opracowanie technologii wytwarzania implantów
 • Projektowanie mikroprocesorowych układów sterowania urządzeniami medycznymi
 • Opracowywanie systemów zarzadzania jakością dla produkcji wyrobów medycznych

2. Pracownia Biocybernetyki

W Pracowni mogą być podejmowane decyzje i opracowywane kryteria (wytyczne) dotyczące diagnostyki w określonych obszarach kardiochirurgii a w szczególności decyzje wyboru procedur paliatywnych w zakresie leczenia wybranych wad układu krążenia na podstawie: znanych reguł ich stosowania, akwizycji i przetwarzania danych klinicznych ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych metod diagnostycznych, metod obrazowania (radiacyjnych, ultradźwiękowych, magnetycznych), monitorowania sygnałów bioelektrycznych oraz modelowania in-vitro (eksperymentalnego, komputerowego).


 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Dotacje na innowacje - inwestujemy w waszą przyszłość