FAQ

1. Czy Pomysłodawcy muszą mieć swój kapitał ?

Skutkiem procesu inwestycyjnego jest utworzenie spółki, gdzie udział funduszu jest ograniczone (nie więcej niż 49,9 % udziałów). Siłą rzeczy pozostaje udziały muszą zostać objęte za wycenialny wkład gotówkowy lub niegotówkowy (aport). Może także się zdarzyć, iż do grona wspólników dołączy zewnętrzny partner (inwestor, anioł biznesu etc.). 

2. Jakie procent w nowej firmie obejmuje inkubator ?

Zgodnie z zapisami Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka fundusz obejmuje nie więcej niż 49,9 % udziałów w nowym podmiocie.

3. Ile trwa cała procedura aż do uzyskania wsparcia ?

Nie ma określonym norm ani limitów czasowych a każdy projekt ma inną charakterystykę. Na bazie naszych doświadczeń należy założyć, iż minimalny czas wykonania całej procedury (do rejestracji spółki przez Sąd Rejestrowy to ok 3-4 m-ce) .

4. Czy o wsparcie mogą ubiegać się działające firmy ?

Niestety nie.  Możliwe jest natomiast stworzenie na bazie wyodrębnionej części przedsiębiorstwa nowego podmiotu (spin-off), jednak działalność nowej spółki, co do zasady, nie powinna pokrywać się obszarem działalności istniejącego przedsiębiorstwa.


 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Dotacje na innowacje - inwestujemy w waszą przyszłość