Partnerzy

Naszą działalność wspierają:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

http://www.parp.gov.pl/

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jest agencją rządową której celem jest realizacja programów rozwoju gospodarki wspierających działalność innowacyjną i badawczą małych i średnich przedsiębiorstw (MSP), rozwój regionalny, wzrost eksportu, rozwój zasobów ludzkich oraz wykorzystywanie nowych technologii.

__

AerFinance Ventures Sp. z o.o.

http://aer-vc.com/

AerFinance Ventures angażuje się we wspieranie przedsięwzięć gospodarczych kreujących trwałe wartości ekonomiczne i społeczne oraz inspirowanie związków pomiędzy krajowymi i zagranicznymi podmiotami gospodarczymi.

__

Politechnika Śląska

http://www.polsl.pl/

Politechnika Śląska jest jedną z czołowych uczelni technicznych w kraju. W ramach współpracy udostępnia na potrzeby inkubatora swoją infrastrukturę, a pracujący dla uczelni naukowcy występują w roli ekspertów, wspierając realizację naszych projektów.

__

Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. Prof. Zbigniewa Religi

http://www.frk.pl/

Misją fundacji jest wspieranie rozwoju polskiej kardiochirurgii oraz wprowadzanie do praktyki klinicznej nowoczesnych technik i technologii w zakresie leczenia serca. Na podstawie zawartej umowy o współpracy fundacja wspiera inkubator poprzez umożliwienia korzystania z posiadanej infrastruktury oraz unikalnego know-how swoich współpracowników.

__

Beyond Investments Sp. z o.o.

http://beyondinvestments.eu

Beyond Investments Sp. z o.o. jest firmą doradczo-inwestycyjną, która od ponad siedmiu lat zajmuje się inwestycjami i doradztwem na rynku kapitałowym i nowych technologii. Prowadzi działalność w zakresie pozyskiwania kapitału dla atrakcyjnych przedsięwzięć biznesowych, w tym również w fazie seed.


 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Dotacje na innowacje - inwestujemy w waszą przyszłość