O spółce

Innovation Fund Sp. z o.o. wspiera przedsięwzięcia na poziomie operacyjnym, finansowym, strategicznym i prawnym. Naszym głównym celem jest pomoc projektom na wczesnym etapie rozwoju w zaistnieniu na rynku krajowym oraz międzynarodowym. Największą uwagę skupiamy na transferze innowacyjnych technologii ze środowisk akademickich oraz instytucji badawczych do biznesu. W oparciu o umiejętności nabyte w drodze wieloletnich doświadczeń oraz fascynację nowymi technologiami, gwarantujemy sprawną i efektywną realizację projektów, kreujących nowe usługi i produkty.

Każdy perspektywiczny projekt wspieramy w kwestiach kapitałowych dążąc do umożliwienia jego realizacji, a dzięki licznym biznesowym kontaktom poszerzamy horyzonty jego rozwoju i ułatwiamy drogę do sukcesu. Najciekawsze innowacyjne projekty zawsze wspierane są dodatkowym finansowaniem. Synergia, jaką tworzy nasza doświadczona kadra menadżerska wraz z pomysłodawcami przynosi bardzo dobre rezultaty, które dają nam natchnienie do jeszcze większego zaangażowania.


 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Dotacje na innowacje - inwestujemy w waszą przyszłość