Kontakt

Adres

Ligocka 103,
40-568 Katowice.

E-mail:info@innovation-fund.pl


Innovation Fund Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000369938 o kapitale zakładowym w wysokości 325 200,00 złotych, NIP: 6462901261, REGON: 241791354

Formularz kontaktowy

Formularz został przesłany prawidłowo.

*pola wymagane